Nyinstallation av enplansvilla i Södra Sandby

Huvudentrepenör – Stenhus
Alla apparatdosor, kopplingsdosor samt flexrör inspårade i stenväggarna